Skip to main content

Pro instalaci dvoukomorové betonové nádrže byste se měli rozhodnout zejména v případě, že realizace dostupné kanalizační sítě není v plánu a potřebujete co nejvýhodnějším způsobem likvidovat odpadové tekutiny včetně fekálií. Pořizovací cena je u dvoukomorových jímek sice o něco vyšší než u jednokomorových žump, ovšem snadno si dokážete spočítat, že se jedná o rychle návratnou investici, nádrž je totiž ideální pro využití jako septik. Nebudete potom totiž muset poměrně často využívat služby fekálního vozu a likvidovat budete vlastně jen usazené kaly. Odvoz postačí zpravidla jednou ročně, u méně využívaných jímek někdy i po dvou letech. Navíc získáte velké množství přečištěné odpadní vody, kterou lze využít na zavlažování nebo se jí zbavíte vypuštěním do trativodu.

Septik je velmi efektivní řešení

Princip septiku vychází z toho, že v první nádrži dochází k oddělení kalu a pokud použijeme jako doplněk i pískový nebo štěrkový filtr, získáme vodu, vhodnou na zalévání. Zásobu užitkové spotřební vody ocení především všichni, kdo se věnují zahrádkaření nebo pěstování zeleniny a ovoce ve sklenících. Nemusejí totiž vodu odebírat z vodovodního řádu ani ji čerpat ze studně a mají stále k dispozici užitkovou vodu v dostatečném množství. Další možnou variantou je úprava dvoukomorové betonové jímky na malou domácí čistírnu odpadních vod.

V ceně je zahrnuto: betonová jímka o objemu 8m³, 10 cm vrchní deska z betonu s nosností do 3,5 tuny, komínek s výškou 50 cm a 54 cm průměrem, betonový poklop

Kompletní hmotnost betonové jímky

Jímka 7m3Vrchní deskaKomínek
6.000 kg1.500 kg150 kg

Levný provoz a zanedbatelná údržba

Praxe s provozem septiků jednoznačně ukazuje, že správně fungující septik s případným rozšířením o biologické čištění se plně vyrovná klasické čistírně odpadních vod. Další nespornou výhodou, kterou nemůžeme pochopitelně opomenout, je provoz septiku bez potřeby elektrické energie, žádná čerpadla ani jiná mechanická zařízení nejsou zapotřebí. Jedinou investicí tak bude jednou za rok nebo dva (podle intenzity využívání) odvoz usazených kalů a případná výměna písku nebo štěrku ve filtru.

Minimální rozměry pro výkop

DélkaŠířkaHloubkaPodkladProhloubení
3320 mm2800 mm2370 mm150 mm100 mm

Výkop a instalace betonové jímky

Následující text přináší v ucelené formě instrukce ke správné přípravě výkopu, vyvrtání otvorů, připojení vstupního i výstupního potrubí a ke konečnému zásypu uložené nádrže.

D