Skip to main content

Něco málo o betonových jímkách

Betonové jímky jsou prefabrikované železobetonové nádoby na shromažďování splaškových vod z domácností, chalup nebo jiných zařízení, kde není dostupná kanalizace.

Každá jedná betonová jímka je vodotěsná a dokonale izolovaná. Splašková voda z jímky neprosakuje do okolní půdy a také spodní voda z půdy se nedostane do jímky.

Obsah betonové jímky je nutné pravidelně kontrolovat a zajistit aby nevytékala do půdy. Splaškovou vodu v jímce jste povinni pravidelně vyprazdňovat za pomocí k tomu určených vozů a zařízení.

Betonové jímky nabízíme ve dvou provedeních a to jednokomorové a dvoukomorové.

Jednokomorové jímky

Hlavní výhody jednokomorových jímek

  • levnější pořizovací cena
  • větší výběr objemů
  • možnost využití pro betonovou vodoměrnou šachtu

Dvoukomorové jímky

Hlavní výhody dvoukomorových jímek

  • možnost využití jako betonový septik
  • po mírné úpravě možná kombinace odpadní vody spolu s dešťovou vodou

Vícekomorové betonové jímky

V případě potřeby je možná kombinace více kusů betonových jímek.

Tyto jímky je možné propojit společnými propady a získat tak neomezenou kapacitu.

Nesmíme však zapomínat, že při odběru více kusů jímek je třeba zaplatit dopravu pro každý odebraný kus, nakolik využíváme kombinovanou dopravu.

Samozřejmostí je, že při odběru 2 a více kusů betonových jímek se neplatí 100% ceny dopravy za každý kus, ale tato cena se přepočítávat individuálně.

Zaujala Vás nabídka vícekomorových betonových jímek?

Kontaktujte nás pomocí kontaktního formuláře pro individuální cenovou nabídku.

Jaký objem betonové jímky je pro mě vhodný?

Při výběru objemu betonové jímky musíte myslet na všechno

Špatný výběr betonové jímky může zapříčinit to, že nebudete stíhat volat pro odvoz fekálií. Proto je vhodné, abyste si předem promysleli jak často chcete splaškovou vodu vyvážet, přičemž nelze zapomínat ani na počet členů rodiny a průměrnou spotřebu pitné vody na jednu osobu.

Z těchto 3 faktorů se odvíjí konečný objem betonové jímky pro Vaši rodinu. Požívá se na to vzorec:

počet členů v rodině x průměrná denní spotřeba vody na 1 osobu v litrech x časový interval vyvážení jímky ve dnech

Výsledné číslo je potřebný objem v litrech, který by měla mít Vaše jímka.

Příklad:

Vaše rodina má 3 členy, průměrnou denní spotřebu vody na osobu máte 108 litrů, což je průměr. Jímku chcete vyvážet jednou za 30 dní.

3 x 108 x 30 = 9.720 litrů

Potřebujete jímku s minimálním objemem 9,72m3

Pro zjednodušení výpočtů jsme pro Vás připravili 2 online kalkulačky, které najdete níže:

Vrchní deska pro betonovou jímku.

Dbejte na své bezpečí

Nosnost vrchní desky nikdy nepodceňujte. Váha zeminy se několikanásobně navýší jakmile vsakuje dešťovou vodu. Po vrchní desce s tloušťkou 10 centimetrů, kterou standardně dodáváme ke každé jímce, nejezděte motorovým vozidlem. Tato deska má nosnost do 1,5 tuny a jak jsme psali, netřeba podceňovat váhu zeminy.

Pozor!

Na 10 centimetrovou vrchní desku doporučujeme položit jen jeden komín, za předpokladu, že betonová žumpa bude v hloubce 40-50 centimetrů.

V případě, že potřebujete betonovou jímku osadit níže než 50 centimetrů, nebo chcete žumpu umístit pod příjezdovou cestou, po níž jezdí osobní automobil je nutné abyste si přikoupili zesílenou 15 centimetrovou vrchní desku s nosností až 3,5 tuny, která unese váhu zeminy i osobního auta .

Přejít do našeho ceníku a prohlédnout si aktuální cenu zesílené vrchní desky můžete zde:

D