Skip to main content

Betonex s.r.o.

Český certifikovaný výrobce a dodavatel betonových jímek

100%

Garance a záruka

138+

Realizovaných zakázek

8

Velikostí jímek

7+

Let praxe

Jednokomorové železobetonové jímky

Dvoukomorové železobetonové jímky

Vícekomorové železobetonové jímky

Proč betonové jímky od BETONEX s.r.o.?

  • Námi vyráběné betonové jímky jsou vyrobeny z kvalitního betonu třídy C30/37 s kapalnými příměsemi, zajišťujícími vysokou voděodolnost i při výskytu spodních vod.
  • Betonové jímky jsou řádně odleželé a vyzrálé po dobu minimálně 28 dní, což zaručuje, že beton jímek je řádně proschlý a dokáže odolávat tlakům spodních vod.
  • Betonové jímky, žumpy, septiky, nádrže a vodoměrné šachty s certifikátem.
  • Realizaci provádí náš profesionální proškolený tým pracovníků.

Výhody dvoukomorového betonového septiku

Z nádrže se dvěma oddělenými částmi (dvoukomorová jímka) je možné uzpůsobit septik pro sedimentaci odpadních nebo splaškových vod. Septik z dvoukomorové jímky je stavebně i provozně nenáročný čistící objekt, který nepotřebuje žádnou elektrickou energii a vyčištěnou odpadní vodu je možné vypouštět do trativodu.

  • nízké pořizovací náklady
  • časově nenáročná údržba
  • ušetření za vývoz odpadových vod

Jak probíhá realizace?

1

Kontaktujte nás prostřednictvím Poptávkového online formuláře.

2

Kontaktujeme Vás zpravidla do 24 hod v pracovní dny.

3

Zákazník vyplní online Závaznou objednávku.

4

Následuje dodání a umístění betonové jímky. Dále pak předání dokumentace včetně Prohlášení o shodě výrobku.

Odpovědi na nejčastější dotazy

Jedná se o Polské jímky SEPTIC?

Ne!!! Nejedná se o jímky tohoto výrobce. Naše jímky splňují veškeré právní předpisy a disponují patřičnými doklady. Polské jímky nemají platné certifikáty, prohlášení typu ATEST HIGIENICZNY znamená, že jímka není škodlivá pro okolí. Neznamená to, že je bezpečná a její obsah se nedostane do spodních vod. Dále mají nějaký Certifikát EU – takový certifikát je v ČR neplatný. Třídu betonu uvádějí jako B20…. Takové značení betonu se používalo před mnoha lety. Dle norem se uvádí C20/25. Takový beton ale není vhodný pro jímky. Pro jímky musí být beton C30/37 vodostavební.

Proč jsou polské jímky levnější?

Je to proto, že nepoužívají kvalitní beton třídy C30/37, používají levné armování, nedostatečné pevnosti. Nemají patřičná osvědčení a zkoušky. Nejvíc ale cenu ovlivňuje to, že neposkytují žádnou záruku.

Jaké doklady k jímce obdržím?

K jímkám přikládáme doklady dle platné legislativy ČR dokladující platné: zkoušky pevnosti betonu, tlakové zkoušky betonu, statické výpočty konstrukcí, zkoušky z radiace, atd. Dále k jímkám přikládáme prohlášení o shodě vystavené námi jakožto výrobce.

Jaký je rozdíl mezi jednokomorovou a dvoukomorovou jímkou?

Betonové jímky jsou vyráběny z kvalitního betonu třídy C 30/37 v kombinaci s přídavnými kapalinami na podporu voděodolnosti betonové žumpy. Betonová směs je tvořena výhradně z kameniva bez přidání vápna, popílku nebo jiných lepivých náhrad. Ve spojení s hustou ocelovou konstrukcí, tvořenou z žebrovaných betonářských prutů B500 o průměru ø8 – ø12 milimetrů, jsou jímky maximálně odolné vůči přírodním vlivům a mechanickému poškození.

Proč betonovou nádrž místo plastové nebo vyzdívané?

Betonové jímky a nádrže se vyznačují dlouhou životností a vysokou pevností i odolností proti působení vnějších i vnitřních tlaků. Velmi odolné jsou tyto žumpy a septiky také proti tlaku zásypu, navíc je možné k nim objednat zesílenou horní desku. Ta snese bez problémů i přejezd nebo parkování automobilů, její nosnost totiž činí 10 tun. V případě potřeby lze betonové jímky a nádrže snadno propojit, navíc po vymytí tlakovou vodou poslouží i jako objemná nádrž na dešťovou vodu nebo jiné kapaliny. V neposlední řadě je u nich zajímavá přijatelná cena a odolnost proti působení kyselin i zásad.

Je betonová jímka skutečně dokonale vodotěsná?

Díky odléváni ve formě monobloku (dno a boční stěny s výztuží z betonářské oceli se odlévají současně) získá už při výrobě nádrž neuvěřitelnou pevnost. Po přilepení krycí desky i přístupové šachty (komínku) speciálním flexibilním lepidlem je spojení dílů dokonalé a neskutečně pevné. O dokonalé utěsnění proti prosaku se navíc postará opakovaně aplikovaný hydroizolační asfaltový nátěr Izobet spolu s dvojnásobným přetěsněním (asfaltovou lepenkou a lepidlem), prováděným zákazníkem po usazení nádrže ještě před jejím zasypáním.

Co všechno je obsaženo v dodávce?

Ke každé betonové nádrži je dodávána horní krycí deska o síle 10 centimetrů s jedním otvorem, přístupová šachta (komínek) o vnitřním průměru 54 centimetrů, výšce 50 centimetrů a betonový poklop na její zakrytí. Zesílenou krycí desku nebo litinový poklop a případné další komínky je třeba objednat zvlášť.

Vyžaduje betonová jímka pravidelnou údržbu?

Jedinou nutnou údržbou u žumpy je pravidelné vyvážení před naplněním, ke sledování úrovně hladiny výborně poslouží plovákový měřič, který také najdete v naší nabídce. Nádrž je opatřena hydroizolačním nátěrem ještě před uložením do země, další nátěry se již neprovádějí. U septiků s biologickým odbouráváním nečistot je zapotřebí udržovat kulturu bakterií, které se podílejí na rozkladu nečistot.

Jak probíhá usazení betonové žumpy?

Do zákazníkem připraveného výkopu usadíme betonovou jímku pomocí hydraulické ruky, kterou je vybaven nákladní automobil, sloužící k transportu nádrží. Následuje připevnění krycí desky a přístupové šachty (komínku), což provádějí naši pracovníci. Potom je už na zákazníkovi, aby provedl připojení vstupní trubky pro přivedení odpadních tekutin a případně i vyříznutí a utěsnění výstupu pro trativod nebo přídavný filtr. Současně se provádí dodatečné dvojité zaizolování spojů (asfaltovou lepenkou a flexibilním lepidlem), po vytvrdnutí izolace (zpravidla 48 hodin) následuje zasypání zeminou.

Jak je to se svodem dešťové vody do jímky?

Tato varianta je vhodná jen při používání dvoukomorové nádrže, fungující na principu septiku, kdy není třeba vyvážet celý objem znečištěné vody. V tomto případě se totiž zbavujeme jen usazených kalů podle potřeby (zpravidla jen jednou za rok). Přidáním dešťové vody dojde k naředění obsahu jímky a usazování kalů probíhá snadněji, navíc získáme bez jakýchkoli nákladů na energii nebo dopravu dostatečnou zásobu užitkové vody na zahradu. U jednokomorové žumpy lze nádrž využít jako jímku na dešťovou vodu například v případě, kdy bude realizováno připojení domu na kanalizační systém a žumpa už nebude zapotřebí, jinak by totiž docházelo k neúměrně zvýšené potřebě vyvážení.

Jak zvolit optimální objem nádrže?

Na našich stránkách najdete hned dvě velice praktické pomůcky ve formě kalkulaček. Jedna umožní zvolit potřebný objem žumpy při zadání počtu osob a pro uživatele přijatelného termínu intenzity vyvážení odpadu, druhá slouží k určení intenzity vývozů podle počtu členů domácnosti a velikosti žumpy.

Co se týče dvoukomorových nádrží, provozovaných jako septiky, řídíme se spíš podle toho, zda budeme do nádrže svádět současně s odpadem ii dešťovou vodu a budeme-li se odpadní vody zbavovat pomocí trativodu nebo ji využijeme i k zavlažování, případně zalévání. Pokud je to využitelné, doporučujeme raději větší nádrž, úspora za užitkovou vodu se brzo vrátí. Pokud se na nás obrátíte telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu, s výběrem vhodné velikosti a typu betonové jímky samozřejmě rádi pomůžeme a poradíme.

D